About Brooklyn

LACKSKYDDSGARANTI

LACKFÖRSEGLINGSGARANTI

Garantin kan upprätthållas upp till 6 år räknat från och med datum för den första lackförseglingen,
samt att kontrollintervallen utförts i enlighet med lackförseglingsprogrammet.

SERVICEGARANTI

Garantin möjliggör en förlängning av lackförseglingens garantiåtaganden, dock längst under en sammanlagd tid av 6 år räknat från den första lackförseglingsbehandlingen.
Det förutsätter dock att lackskyddskontroll utförts 1 gång per år, och att eventuell komplettering av lackförseglingen görs om så erfordras.
Åtgärd utförs först efter samråd med kunden.

LACKFÖRSEGLINGSKONTROLL

Kontrollen utförs helst kostnadsfritt för kunden.
Vid behov av lätt tvätt och avfettning betalas lackförseglingens kontroll av kunden.

GARANTIBESTÄMMELSER

Kravet för att de olika garantierna skall gälla är att kunden anlitar en auktoriserad representant för SONAX Partner.
Vid de årliga kontrollerna och eventuell komplettering av lackskydd skall auktoriserad SONAX Partner anlitas.

UNDANTAG FRÅN GARANTIER

Lackskador som uppstått på grund av kundens ovarsamhet, samt från frätskador, repor, rostskador, stenskott, polermedel och andra lackskyddsmedel, etc. fritar SONAX Partner från allt ansvar.

FÖRSÄKRINGS- ELLER ANDRA SKADOR

Vid skador som medför omlackering skall den lackerade ytan lackskyddsbehandlas senast 6 månader efter omlackering för att servicegarantin skall kunna behållas.

REKLAMATIONER

Reklamations- och garantifrågor skall i första hand ställas till den auktoriserade SONAX Partner som senast utfört behandlingen.
Eventuella åtgärder utförs helt kostnadsfritt för kunden och under normal arbetstid.

SONAX Partner kan ej åta sig någon annan form av kompensation eller gottgörelse, t.ex lånebil eller liknande.

SKÖTSEL AV KERAMISK LACKFÖRSEGLING

SKÖTSELBESTÄMMELSER DE FÖRSTA 5 DYGNEN

Vid varje SONAX Nano Guard Lackförsegling och komplettering fordras en härdningstid av 5 dygn.
Ytan får ej svamp- och högtryckstvättas eller skinnavtorkas. Ingen form av rengöringsmedel får användas.
Endast en försiktig avspolning med vatten får utföras. Vi rekommenderar dock att ingen form av rengöring sker under de 5 första dygnen.

SKÖTSELRÅD

Efter att lackförseglingen härdat kan ytan tvättas på traditionellt sätt. Använd rengöringsmedel som löser upp smutsen, för att undvika att lackskyddet utsätts för onödigt slitage.
Vid vanlig schamponering rekommenderas SONAX Xtreme Active Schampoo 2 in 1, ett glanshöjande extra drygt superkoncentrat som är skonsamt för lacken. Insektsrester avlägsnas effektivt med SONAX Insect Remover, som varken skadar lack, strålkastare eller plastytor av polykarbonat.

DOSERING AV SCHAMPO

Sommartid: Blanda 20 ml SONAX Xtreme Active Schampo 2in1 koncentrat per 10 liter vatten.

Vintertid: Använd först SONAX Power Wash, som är en alkalisk fordonsavfettning, och tvätta sedan enligt ovan.

TVÄTTRÅD SOMMARTID

2.Tvätta ej varm lackyta eller i direkt solsken.

2. Spola först hjulhus och under stötfångare.

3. Spola av så att lös smuts avlägsnas från lackytan.

4. Applicera SONAX Xtreme Active Schampo 2in1 med en mjuk svamp.

5. Spola av med rikligt med kallt vatten, så att alla schamporester sköljs bort.

6. Torka torrt med SONAX våtskrapa och sämskskinn.

TVÄTTRÅD VINTERTID

1.Spola noggrant av med vatten.

2. Spraya på SONAX Power Wash alkaliska fordonsavfettning på bilens nederdel och tvätta med en mjuk svamp.

3. Tjärfläckar tas bort med SONAX Tjärlösare.

4. Tvätta bilen med SONAX Xtreme Active Schampo 2in1.

5. Spola av med rikligt med kallt vatten, så att alla schamporester avlägsnas.

6. Torka torrt med SONAX våtskrapa och sämskskinn.

ÖVRIGA RÅD OCH TIPS

Vi rekommenderar att automattvätt bör undvikas, då det föreligger risk för att rep- och lackskador uppstår.
Om sådan ändå används bör man vara observant på slitaget. Kompletteringsbehandling bör då utföras med tätare intervaller.

Under vinterkörning uppstår lätt ”flygrost” på lacken, orsakade av rostiga metallpartiklar från dubbdäck. Om dessa är svåra att avlägsna vid normal tvätt kontakta då din SONAX Partner.

About Brooklyn